Επιστήμη - Φιλοσοφία

BIG-BANG και Διαλεκτικός Υλισμός

Το σύμπαν είναι δημιούργημα;

Σύντομη Ιστορία της Υλιστικής Φιλοσοφίας


Καρλ Μαρξ

«Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση πραγμάτων που πρόκειται να εγκαθιδρυθεί, ένα ιδανικό προς το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση που καταργεί την παρούσα κατάσταση πραγμάτων».