Τα πρωτοσέλιδα των Συνεδρίων του ΚΚΕ


Οι σύνεδροι του 1ου Ιδρυτικού συνεδρίου του Σ.Ε.Κ.Ε.


6ο Συνέδριο


7ο Συνέδριο


10ο Συνέδριο

11ο Συνέδριο

12ο Συνέδριο

13ο Συνέδριο

14ο Συνέδριο

15ο Συνέδριο

16ο Συνέδριο


17ο Συνέδριο

18ο Συνέδριο

19ο Συνέδριο

Καρλ Μαρξ

«Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση πραγμάτων που πρόκειται να εγκαθιδρυθεί, ένα ιδανικό προς το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση που καταργεί την παρούσα κατάσταση πραγμάτων».