Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

20ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ

Παρακολουθήστε την εξέλιξη του προσυνεδριακού διαλόγου
Τις εργασίες του και τις κρίσιμες για το εργατικό κίνημα αποφάσεις του


Καρλ Μαρξ

«Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση πραγμάτων που πρόκειται να εγκαθιδρυθεί, ένα ιδανικό προς το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση που καταργεί την παρούσα κατάσταση πραγμάτων».