Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ: Πόσο ίδιοι και πόσο διαφορετικοί είναι;

Η σύγκριση μπορεί να γίνει απ' τον καθένα. Παραθέτουμε τις θέσεις τους από τις επίσημες ομιλίες των αρχηγών τους:

Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί (δηλαδή, λιτότητα)
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: «Μια ακόμα τομή είναι ότι για το 2015 ψηφίστηκε για πρώτη φορά ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός (...) Χωρίς υγιή οικονομικά, δεν μπορείς να προσελκύσεις επενδύσεις, ούτε να κάνεις άλματα ανταγωνιστικότητας».
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «...Πρώτα πρέπει να ξεπεράσουμε την κρίση, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των αγορών με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό (...) Δεν είναι στόχος η επιστροφή στα ελλείμματα».

Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας (δηλαδή, ιδιωτικοποιήσεις)
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: «Κάποιοι θέλουν την παντοδυναμία του κρατισμού (...) Ξεκινήσαμε την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, που είναι τεράστια, μπορεί
να φέρει επενδύσεις, έσοδα για το κράτος...».
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Αναπτυξιακή αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας (...) Είναι δυνατόν να παρέχει επιπλέον χρηματοδοτικούς πόρους για την ελληνική οικονομία, αλλά και για τις δημόσιες δαπάνες (...) Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δημιουργούμε άμεσα: Ταμείο Κρατικής Περιουσίας (Τ.Κ.Π.), του οποίου το αρχικό κεφάλαιο θα αποτελείται από την εισφορά όλης ή μεγάλου μέρους της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Αντικείμενο του Ταμείου θα είναι η εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων για λογαριασμό του αναπτυξιακού προγράμματος της κυβέρνησης».

Φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: Μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος σε όλη την κλίμακα (...) Μείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων σταδιακά».
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Αρση της φορολογικής καταστολής στην πραγματική οικονομία (...) Δεν πρόκειται να αυξήσουμε τους φορολογικούς συντελεστές των επιχειρήσεων» (Αλ. Τσίπρας στη διαδικτυακή του συνέντευξη).

Για πιο αποτελεσματικό κράτος στην υπηρεσία του κεφαλαίου
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: «Μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα και διευκολύνουν τον επιχειρηματία: Απλοποιήσαμε την αδειοδότηση νέων επενδύσεων, την έναρξη νέων επιχειρήσεων, αλλά και την έναρξη επαγγέλματος (...) Μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και εξαλείφουν τα εμπόδια (...) Δημόσια διοίκηση, για ένα πιο μικρό, ευέλικτο και λειτουργικό κράτος».
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Θα σχηματίσουμε ένα μικρό και ευέλικτο υπουργικό συμβούλιο (...) Ο εκσυγχρονισμός και η στελέχωση των εφοριών με ειδικευμένο προσωπικό και η ενίσχυση του πληροφοριακού συστήματος για έλεγχο (...) Αναγκαίες παρεμβάσεις στο κράτος, ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού και ως μοχλός ανάπτυξης (...) Κράτος που θα είναι αξιόπιστος ελεγκτικός μηχανισμός και αποτελεσματικός αρωγός του πραγματικού επενδυτή, του υγιούς επιχειρηματία (...) Παρεμβάσεις για τη θεσμική και δημοκρατική ανασυγκρότηση του κράτους (...) Απλοποίηση αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων (...) Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕΠ) και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις δημόσιες υπηρεσίες» αλλά και «σύγχρονο και αντιγραφειοκρατικό δημόσιο τομέα - εργαλείο του δημοκρατικού προγραμματισμού και του αναπτυξιακού σχεδιασμού».

Για την «ελάφρυνση» του χρέους...
Λέει ο Αντ. Σαμαράς: «..."βοήθεια χρέους" που αναμένεται να πάρει η Ελλάδα μόλις ολοκληρώσει τη νέα Συμφωνία για τη μετά το μνημόνιο εποχή, με αυτή τη "βοήθεια χρέους" οι στόχοι που μας έχουν βάλει για τα πλεονάσματα των επομένων ετών θα πέσουν αισθητά. Και επομένως θα αφήσουν περιθώρια και για μειώσεις τόκων και για τη στήριξη αδύναμων κοινωνικά στρωμάτων. Και για αναπτυξιακές και για κοινωνικές προτεραιότητες».
Λέει ο Αλ. Τσίπρας: «Στόχο έχουμε να εξοικονομήσουμε εθνικούς πόρους από την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, στο πλαίσιο μιας "Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για το Χρέος", κατά το προηγούμενο της Διάσκεψης του Λονδίνου το 1953, η οποία άνοιξε το δρόμο στη μεταπολεμική ανάπτυξη της Γερμανίας».
Σημειώνουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ διαβεβαιώνει ότι θα διαπραγματευτεί για το χρέος με βάση το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, ότι η ρύθμισή του ευνοεί και τους δανειστές αφού έτσι αυτό θα πληρωθεί, ενώ έχει δηλώσει καθαρά στο ερώτημα για το χρέος πως «δεν είμαστε μπαταχτσήδες»

...για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις με κρατικό χρήμα
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: «...Αυτός ο τόπος πρέπει να αρχίσει να παράγει ξανά. Και να κερδίζει αγορές. Με ανταγωνιστικά και εξωστρεφή προϊόντα. Θα παρουσιάσουμε τους επτά ηγετικούς τομείς (...) Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Ενέργεια και Περιβαλλοντική Βιομηχανία (ανανεώσιμες πηγές...), Ερευνα και Τεχνολογία, Ναυτιλία, Διαμετακομιστικό Εμπόριο, Βιομηχανία Φαρμάκων (...) Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις, πόσες χρειάζεται την επόμενη πενταετία; 150 δισεκατομμύρια! Από πού θα προκύψουν αυτά; Τα 38 από το ΕΣΠΑ και άλλους πόρους της Ευρώπης. Τα 6 από εθνικούς πόρους (...) 15 πρόκειται να πάρει η Ελλάδα από το γνωστό πακέτο Γιούνκερ».
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη αυτού του τόπου εγγράφονται (...) στην υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία και εξειδίκευση, με επίκεντρο την έρευνα και την καινοτομία, την υψηλή τεχνολογία και την ποιότητα της παραγωγής. Με τη δημιουργία αναγνωρισμένων ετικετών ("brand names"). Η καινοτομία και η ποιότητα είναι το διαβατήριο για τις εξαγωγές (...) Σταδιακά θα μεταφέρουμε πόρους και θα μεταβάλουμε τη σύνθεση των εξαγωγών σ' αυτήν την κατεύθυνση. Η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει βασικός ευρωπαϊκός πόλος στην αγροτοδιατροφική έρευνα και παραγωγή (...) περιφερειακό ενεργειακό κέντρο ανανεώσιμων πηγών και νέας περιβαλλοντικής τεχνολογίας (...) Να επανεστιάσουμε τον τουρισμό σε εναλλακτικές μορφές (...) Ανάπτυξη, κυρίως από την κατανάλωση, είναι ανάπτυξη με δανεικά (...) Θα στηρίξουμε τις καινοτόμες ιδιωτικές επενδύσεις (...) Οι δημόσιες επενδύσεις σύρουν και συμπληρώνουν - δεν εκτοπίζουν - τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν είναι κρατισμός. Είναι ρεαλισμός. Αποτελεί, λοιπόν, πρώτη μας προτεραιότητα η διεκδίκηση έκτακτων ευρωπαϊκών πόρων για ευρείας κλίμακας δημόσιες επενδύσεις (...) Εισάγουμε στοχευμένες πολιτικές χρηματοδότησης επιχειρήσεων από αναπτυξιακό δημόσιο φορέα ειδικού σκοπού (...) Καθιστούμε βασικό στοιχείο της αναδιαπραγμάτευσης της δανειακής σύμβασης την εξωτερική, μη δανειακή χρηματοδότηση των επενδύσεων, στο πλαίσιο διεκδίκησης ενός "ευρωπαϊκού New Deal" ή μιας ειδικής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την Ελλάδα...».

...ΚΑΙ ΨΙΧΟΥΛΑ ΣΤΟ ΛΑΟ

Καμιά ΕΛΠΙΔΑ για ελάφρυνση από φόρους
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: «Ενα πρόγραμμα φορολογικών μειώσεων (...) σε συνθήκες ανάπτυξης (...) Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις θα είναι πολύ πιο γρήγορες και αποφασιστικές. Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών (...) Σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ (...)
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ (...) και αντικατάστασή του από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ (...) Αποκαθιστούμε την προοδευτικότητα της φορολογικής κλίμακας φυσικών προσώπων, αυξάνοντας τον αριθμό των φορολογικών κλιμακίων (...) Δεν θα καταργήσουμε το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Από κάπου θα πρέπει να χρηματοδοτούνται ορισμένες ανάγκες π.χ. τα νοσοκομεία (!)» (Αλ. Τσίπρας στη διαδικτυακή του συνέντευξη).

Καμιά ΕΛΠΙΔΑ για απαλλαγή των λαϊκών νοικοκυριών από τα χρέη
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: «...Εγγυώμαι ότι θα παραμείνει πλήρως προστατευμένη η πρώτη κατοικία (...) Προχωρήσαμε στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών μέχρι και σε 100 δόσεις, χωρίς περιοριστικές προϋποθέσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι έχουν ήδη σπεύσει να επωφεληθούν. Και θα προσέλθουν κι άλλοι».
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «(...) Θεσμοθετούμε τη "νέα σεισάχθεια" για τη ρύθμιση των λεγόμενων "κόκκινων δανείων" (...) Προστασία της πρώτης κατοικίας (...) Συστήνουμε ειδικές επιτροπές εξώδικου διακανονισμού για την άμεση εκκαθάριση βεβαιωμένων και ανείσπρακτων φορολογικών υποχρεώσεων (...) Το άμεσο εκτιμώμενο όφελος απ' τη ρύθμιση και την έναρξη καταβολής δόσεων θα μας δώσει τη δυνατότητα να καλύψουμε χρηματοδοτικά κενά».
Σύμφωνα με την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά, «η ρύθμιση των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών γίνεται μέχρι και σε 84 μηνιαίες δόσεις. Το σύνολο των ετήσιων καταβολών φτάνει στο 20% του ετήσιου εισοδήματος».

Καμιά ΕΛΠΙΔΑ για ανάκτηση απωλειών σε μισθούς - συντάξεις
Είπε ο Αντ. Σαμαράς: «Η συγκρότηση ενός αληθινά δίκαιου κοινωνικού κράτους, που θα στηρίζει τους αδύναμους (...) με προνοιακά επιδόματα όπου χρειάζονται (...) για τους πιο αδύναμους και τους ανασφάλιστους (...) Δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις σε συντάξεις και εισοδήματα. Τώρα μπαίνουμε στην ανάπτυξη και είναι ώρα για αυξήσεις. Λογικές, σταδιακές, νοικοκυρεμένες. Αλλά αυξήσεις. Και εξάλειψη αδικιών... Μιλάω για ένα σύγχρονο κοινωνικό δίχτυ προστασίας, ασφάλειας, για τους αδύναμους».
Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Το πρόγραμμά μας για την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, εκτιμώμενου κόστους της τάξεως των 2 δισ. ευρώ (...) Περιλαμβάνει: Δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας (στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΝΔ εντάσσονται 600.000 νοικοκυριά). Πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σίτισης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης (...) Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων (όσων έχουν συντάξεις κάτω από 700 ευρώ με αυξήσεις 1,28 τη μέρα περίπου - 1,78 υπόσχεται η ΝΔ). Ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς (...) Αυτά είναι όσα μπορούμε»...
Λέει ο Αλ. Τσίπρας: «...Θα μπορέσουμε να τα ξαναχτίσουμε σιγά σιγά στο βαθμό που θα έχουμε και θετική εξέλιξη στο θέμα του χρέους διότι κακά τα ψέματα μαγικό ραβδί δεν έχουμε (...) Μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, ανεργία, Υγεία, Παιδεία που έχουν και δημοσιονομικό κόστος, αυτό θα εξαρτηθεί κι απ' την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης».
«(...) Βρέστε μου ένα μέτρο από αυτά που προτείνουμε και να αφορά εισοδήματα πάνω από 800 ευρώ» (Γ. Σταθάκης, απαντώντας στην κριτική στελεχών της ΝΔ ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι σπάταλο).
Καρλ Μαρξ

«Ο κομμουνισμός δεν είναι για μας μια κατάσταση πραγμάτων που πρόκειται να εγκαθιδρυθεί, ένα ιδανικό προς το οποίο πρέπει να προσαρμοστεί η πραγματικότητα. Ονομάζουμε κομμουνισμό την πραγματική κίνηση που καταργεί την παρούσα κατάσταση πραγμάτων».